Söderorts Naturskyddsförening

Hej och välkommen till Söderorts Naturskyddsförening!

Söderorts Naturskyddsförening är en lokal avdelning, krets, av Naturskyddsföreningen. Föreningens geografiska verksamhetsområde är stadsdelarna Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör inom Stockholms stad.
Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen som bor i någon av de 4 stadsdelarna är automatiskt (och utan extra avgift) medlemmar i kretsen, såvida man inte själv valt att tillhöra någon annan krets.
I april  2014 hade Söderorts Naturskyddsförening 5251 medlemmar.
gronomraden

Vill du också bli medlem?

Det är våra medlemmar som gör att vi kan sätta press på politiker, lyfta fram ny forskning, påverka företag och skapa opinion. Det är helt enkelt våra medlemmar som tillsammans gör skillnaden. Tack för ditt stöd – du behövs!

Bli medlem