Biogas i Stockholm

Vad händer i Stockholm idag inom biogasområdet? (Våren 2014)

Det som har hänt på biogasfronten sedan 2013 är främst att kommunfullmäktige har antagit en handlingsplan för hur det nationella målet om minst 50 procent insamling av matavfall ska nås i Stockholm senast år 2018. (http://insynsverige.se/stockholm-kf/dagordning?date=2013-10-14 punkt 37). (Utl. 2013:121 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling. Dnr 303-442/2012)

Handlingsplanen identifierar ett investeringsbehov på omkring en kvarts miljard i nya anläggningar, inklusive en optisk sopsorteringsanläggning. Det pågår just nu ett arbete för att ta fram underlag till inriktningsbeslut och genomförandebeslut för denna och övriga nya anläggningar. Beslut kommer att tas ganska snart så att processen kan gå vidare.

Vid samma fullmäktige antogs också en biogasstrategi för staden. Strategin syftar till att i samverkan med olika marknadsaktörer se till att trygga tillgången på biogas. (http://insynsverige.se/stockholm-kf/dagordning?date=2013-10-14 punkt 43) (Utl. 2013:139 Biogasstrategi för Stockholms stad. Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dnr 303-949/2013)

Dessutom har ett pilotprojekt med så kallad grön påse pågått med mycket gott resultat. Detta projekt ska nu därför fortgå och utökas till fler hushåll. (http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Pagaende-projekt/Grona-pasen/)

Det är svårt att säga exakt vid vilken tidpunkt som insamling i full skala i hela staden kommer att komma igång. Kommunen arbetar för att det ska ske så snart som möjligt. Orsaken till ovissheten är att tidpunkten för när den optiska sorteringsanläggningen kan tas i drift är avgörande för detta och den processen är vidhäftad med en rad osäkerheter såsom genomförandebeslut, miljöprövningar, upphandling av drift etc.

Redan idag finns det dock ett antal olika metoder för att samla in matavfall som används och i och med att handlingsplanen slår fast att dessa även kommer att behöva användas i fortsättningen är det också naturligt att de skalas upp under tiden som den optiska anläggningen byggs, så att möjligheten att sortera ut sitt matavfall kontinuerligt ökar.

Vad gäller biogasanläggningen i Skarpnäck är det avvaktande från branschen just nu. Deras bedömning är att möjligheten att bygga en anläggning på den tilltänkta platsen är väldigt liten, så de ser sig i dagsläget om efter andra alternativ. Vi följer givetvis detta noga.

Läs rapporten från biogasgruppen

Kontakt: monica.attebrant@naturskyddsforeningen.se