Vårprogram 2017

FEBRUARI

ÖSTERLEDEN – FÖRENLIG MED KLIMATMÅLEN?

22 FEBRUARI, ONSDAG, KL 18–20.30

Österleden/Östlig förbindelse är en sexfilig motorväg i tunnel mellan Nacka och Ropsten. Biltrafiken kommer att öka kraftigt. Det strider klart mot klimat­målen. En betydande del av trafiken kommer att ha mål i innerstaden via Gärdet/Valhallavägen och Ropsten/ Lidingövägen. Det innebär ökad träng­sel, buller och avgaser. Vid ett semina­rium den 5 oktober 2016 fick vi höra hur planerna ser ut och vad trafikforskare anser. På detta andra seminarium ska alternativ till Österleden presenteras och vi ska höra var politikerna står. Arrangörer är ABF, Stockholms Natur­skyddsförening, Naturskyddsfören­ingen i Nacka, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Förbundet för Eko-par­ken, Klimataktion Stockholm m. m.

Samling: Katasalen, ABF­huset, Sveavägen 41.

Info: Elisabeth Edsjö, elisabeth. edsjo@bostadslaget.se, 070 324 54 95.

__________________________________________________

MAJROSKOGEN – VEDBRASA & VÅRVINTER

26 FEBRUARI, SÖNDAG, KL. 10.00–13.00

Anders Tranberg guidar oss runt i denna gammelskog som har riktigt höga natur- och rekreationsvärden. I Majroskogen har flera så kallade nyckelbiotoper utsetts. Vi kikar på djurlivet, inte minst fåglar vid ett litet fågelbord. Vi avslutar med en värmande björkvedbrasa. Ta med fika och något att grilla!

Samling: Svedmyra T-bana.

Info: Anders Tranberg, 073-724 63 07, anders.tranberg@naturskyddsforeningen.se.

Avgift: Medlem 40 kr, övriga 60 kr.

__________________________________________________

SOL I PRAKTIKEN

27 FEBRUARI, MÅNDAG, KL 18.30–21

Energigruppen inbjuder till en infor­mationskväll med ÖrjanLönngren, energirådgivare vid Miljöförvaltningen i Stockholm. Informationen vänder sig till privatpersoner, bostadsrättsföreningar m.m. och handlar om hur man i dag med känd teknik och statliga investerings­stöd kan utnyttja solen. Installation och regler för solceller, ekonomi och några exempel. Vi bjuder på kaffe.

Samling: Naturskyddsförening­ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.

Info & anmälan: Birger Eneroth, birgereneroth@yahoo.com, 08­-766 44 06.
__________________________________________________

MARS

FILMVISNING: ”HOTET PÅ HAVET”

9 MARS, TORSDAG, KL 18.30–20

Under några inspirerande vårkvällar bjuder Kemikaliegruppen in till visning av intressanta och givande filmer. Denna första kväll visas ”Hotet på Havet” (2015) – ytterligare en prisbelönt dokumentär från Folke Rydén Production. Här belyses sjöfartens miljöpåverkan i Östersjön. Efter filmen (ca 1 timme) stannar vi som vill kvar för att diskutera ämnet med en inbjuden sakkunnig. Vi bjuder på något lättare tilltugg.

Samling: Naturskyddsförening­ ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.

Info & anmälan: Senast 7/3 till kemikaliegruppen@gmail.com.

__________________________________________________

ÅRSMÖTE: SÖDERORTSKRETSEN

15 MARS, ONSDAG, KL 18 – 21

På årsmötet går vi igenom före­gående års verksamhet och alla medlemmar är välkomna att vara med och välja ny styrelse till Söderorts­kretsen. Vi bjuder på lättare förtäring.

Samling: Naturskyddsförening­ ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.

Anmälan: Senast 12/3 till soder­ort@naturskyddsforeningen.se, ange om du vill ha specialkost.

Info: Christian Sommer, chrisom­mer@hotmail.com. 070-­794 76 46.


ÅRSMÖTE: STOCKHOLMSKRETSEN

21 MARS, TISDAG, KL 18.00-21.00

Vi väljer en ny styrelse och går igenom föregående års verksamhet. Vi bjuder på lättare förtäring.

Samling: Naturskyddsförening­ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.

Info & anmälan: Senast 15/3 till Peder Berentsen, berentsen@ hotmail.com. Ange om du vill ha specialkost.


SAMTALSKVÄLL: ”KLÄDER I FOKUS”

22 MARS, ONSDAG, KL 18.30–21.00

Kemikaliegruppen bjuder in till en samtalskväll om miljömässig och social hållbarhet med fokus på kläder och textilier. Kvällen består av föredrag från inbjudna sakkunniga, med tid för mingel och frågor. Talarna presenterar sina specifika fokus­områden, vilka belyser olika aspekter av området kläder och hållbarhet – från produktion till konsument. Vi bjuder på lättare tilltugg och dryck. Alla är hjärtligt välkomna!

Samling: Naturskyddsförening­ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.

Info & anmälan: Senast 20/3 till Anky Enskog, kemikaliegruppen@ gmail.com.


HAMMARBYSKOGEN & HAMMARBYTOPPEN

25 MARS, LÖRDAG, KL 10.00–13.00

Hammarbyskogen är mycket väl­besökt med många små stigar och ett rikt växt­ och djurliv. Gångvägen ner till Hammarby sjöstad genom Hammarbyskogen underlättar passage för människor samtidigt som skogens slutenhet bidrar till den gröna infrastrukturen mellan Nackareservatet och Årstaskogen. Vid skogens fot fortsätter vi upp på en av kommunens högsta punkter Hammarbytoppen. Anders Tranberg guidar. Medtag kaffe!

Samling: Utanför Hammarby­ höjdens T­-banestation.

Info: Anders Tranberg, anders. tranberg@naturskyddsforeningen. se, 073­724 63 07.

Avgift: Medlem 40 kr, övriga 60 kr.


HUR ARBETAR MAN FÖR ATT ÖKA MÅNGFALDEN PÅ EN GOLFBANA?

26 MARS, SÖNDAG, KL 10–14

Följ med och hör hur Björkhagens golfbana utvecklar sitt miljöarbete. Det blir en vandring runt golfbanan med Micke Madenteg, ordförande i ban­- och miljökommittén, som berättar för oss. Vi avslutar med en medhavd kaffe vid eller i klubbhuset beroende på vädret. Om vi vill kan vi sedan välja att vandra till Hellas­ gården där vi kan ta buss mot Slussen.

Samling: Vid Björkhagens T­-banestation.
Info & anmälan: Senast 23/3 till Elsa Lindahl, elsa.k.lindahl@gmail. com, 070­-445 21 27

__________________________________________________

APRIL

KLÄDBYTARDAGEN

1 APRIL, LÖRDAG

Har du också tröttnat på slit och släng och vill göra en insats för miljön? Välkommen till Sveriges största kläd­bytardag och Nordic swap day. Ta med dig plagg som inte längre passar eller som du har tröttnat på! De blir nya för någon annan.

Samling: Tid och plats hittar du på Facebook: Klädbytardagen Stockholm 2017.


ANTISCAMPIDAGEN 2017

8 APRIL, LÖRDAG, KL 10.30–14.30

På årets nationella Antiscampidag ger vi extra uppmärksamhet åt problemen med odlade tropiska jätteräkor. Inte heller jätteräkor som är märkta med ASC, är hållbart producerade. Vi samlas på Rikskansliet och delar sedan ut informationsmaterial på gator och torg, till butiker och restauranger och ger en eloge till dem som skippat scampi!

Samling: Naturskyddsförening­ ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.

Info & anmälan: Gudrun Hubendick, gudrunhubendick@hotmail.com.


MAKT ÖVER MATEN – SÅ BLIR DU SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ GRÖNSAKER

10 APRIL, MÅNDAG, KL 18–19

Ta steget från förvirrad konsument till självförsörjande odlare och få giftfri mat, skönare fritid och ett rent samvete på köpet! Med utgångspunkt från sin bok ”Rätt ur jorden – handbok i självhushållning” berättar författaren och odlaren Bella Linde om konsten att odla grönsaker för husbehov.

Samling: Naturskyddsförening­ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.

Anmälan: Senast 6/4 till soder­ort@naturskyddsforeningen.se.

Info: gofi_aldstam@hotmail.com, 073-­844 68 68.


NYBYGGE I NATUREN – GRODDAMM I BJÖRKHAGEN

11 APRIL, TISDAG KL 19.00 TILL CA 21.30

Guidad tur till den nyanlagda grod­dammen i Björkhagen. Vi kombinerar det med en vandring till en mer etable­rad lokal för att säkert få se groddjur under deras lek. Vandringen går till Lilla Sickla. Tag med stövlar och fick-­ eller pannlampa och kläder efter väder. Guidningen utförs av Vide Ohlin från Grodkollen, www.grodkollen.se.

Samling: Björkhagens T-­bane­ station.

Info: Elsa Lindahl, elsa.k.lindahl@ gmail.com, 070-­445 21 27. Ingen föranmälan krävs.

Avgift: Medlem 20 kr, övriga 40 kr.


LÄNSSKOGSGRUPPEN –FÄLTEXKURSION

16 APRIL, SÖNDAG

Exkursionsmål inte bestämt men troligen blir det en avverknings-anmäld skog eller ett besök i områden där skogsgruppen varit tidigare. Inga förkunskaper krävs. Bra skor krävs, gärna vattentäta. Rejäl matsäck rekommen­deras. Vi kommer att gå i kuperad terräng och sträckan kan bli 5–10 km.

Samling: Tid och plats vid anmälan.

Info & anmälan: Anders Tranberg,
anders.tranberg@naturskyddsfo­reningen.se, 073-­724 63 07.


KEMIKALIER I HYGIENPRODUKTER

19 APRIL, ONSDAG, KL 18.30–20

Favorit i repris! Sara Nomberg, hud­terapeut, föreläsare inom miljövänlig/ ekologisk hudvård samt medlem i Naturskyddsföreningens kemikalie­nätverk, berättar om kemikalier i vår vardag med inriktning på kosmetika och hygienprodukter. Vilka ingredienser är värst och hur kan de påverka oss? Efter föreläsningen finns utrymme för diskussion och frågor.

Samling: Naturskyddsförening­ ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.

Info & anmälan: Senast 17 april till Anky Enskog, kemikaliegruppen@ gmail.com.


VÅRFAGNING PÅ EKUDDEN

23 APRIL, SÖNDAG, KL 10–15

Vi räfsar bort fjolårets löv, kvistar och gräs från ängarna vid Ekudden så att inte ängsväxterna kvävs och för att underlätta slåttern. Mellan arbetspas­sen njuter vi av vårblommor, fågel­sång och kaffe. Ta med matsäck och arbetslust! Vi står för redskapen.

Samling: Flatens naturreservat, ängen på Ekudden vid Flatens norra strand, intill Listuddens gård, ca 2 km söder om T-­banestation Skarpnäck.

Info & anmälan: Lasse Lidgren, lasse.lidgren@pp.ephone.se, 070­-278 08 16.

__________________________________________________

UPPTÄCK GRIMSTASKOGEN

30 APRIL, SÖNDAG, KL 10–13.30

Många har kanske varit hos ”gran­nen” Judarnskogen, men Grimsta-skogen har även den mycket att bjuda på. Våtmarken Råcksta träsk, naturskog, öppna gräsmarker och natursträn­der skapar en varierad miljö med förutsättningar för en stor biologisk mångfald. Anders Tranberg guidar. Ca 5 km. Medtag kaffe!

Samling: Utanför Råcksta T­-banestation. Avslut vid Johannelund T­banestation.

Info: Anders Tranberg, anders. tranberg@naturskyddsforeningen. se, 073­-724 63 07.

Avgift: Medlem 40 kr, övriga 60 kr.

__________________________________________________

MAJ

VÅR I PARADISET

6 MAJ LÖRDAG, KL 9.40–16

Vi vandrar längs Sörmlandsleden från torpet Paradiset till Rudans gård vid Handens station i omväxlande Sörm­landsnatur. Ta med kläder och skor efter väderlek och matsäck för hela dagen. Vandringssträckan är 13 km.

Samling: Buss 709 avgår från Huddinge station kl 9.10 och är framme vid busshållplats Bruket kl 9.32 (kolla med SL).

Info & anmälan: Senast 4/5 till Elsa Lindahl, elsa.k.lindahl@gmail. com, 070-­445 21 27.


FAGERSJÖSKOGEN – MAGELUNGEN

7  MAJ, SÖNDAG, KL 10–14

Fagersjöskogen utgör ett mycket värdefullt natur­ och friluftsområde i Stockholm, med ett rikt växt­ och djurliv. Vi går igenom skogen främst på stigar (bitvis kuperat) fram till sjön Magel­ungen. Vi vandrar sedan utmed sjön västerut och får bl.a. höra om ekosys­temtjänster och strandskydd. Anders Tranberg guidar. Ca 7 km. Medtag kaffe!

Samling: Hökarängens T-­ba­nestation, södra utgången. Avslut busshållplats Magelungsvägen eller Rågsved T-­banestation.

Info: Anders Tranberg, 073-­724 63 07, anders.tranberg@naturskyddsforeningen.se.

Avgift: Medlem 40 kr, övriga 60 kr.


VAD VILL VI GÖRA I HÖST?

8 MAJ, MÅNDAG, KL 18–21

Söderorts Naturskyddsförening vill veta vad medlemmarna vill göra i höst. Du är välkommen att vara med och påverka. Vad längtar du efter att göra, upptäcka, vara med och påverka, diskutera, få veta, lära dig, få nya insikter om, vad som händer och finns i ditt närområde. Vi bjuder på lättare förtäring.

Samling: Naturskyddsförening­ens rikskansli, Åsögatan 115, 2 tr.

Anmälan: senast 5/5 till soder­ort@naturskyddsforeningen.se, ange om du vill ha specialkost.

Info: Christian Sommer, chrisom­mer@hotmail.com. 070-­794 76 46.

__________________________________________________

EXKURSION TILL ÅGESTASJÖN

14 MAJ, SÖNDAG, KL 9–14

Den här tiden är det gott om fågel: flera sorters änder, vadare, rovfåglar m.m. Det är alltid spännande vad man får se och höra. Ta med matsäck samt kläder och skor efter väder. Glöm inte att ta med kikare och fågelbok!

Samling: Vid Ågesta gård, dit du kommer med buss nr 833 från Far­sta Centrum. Bussen går kl 8:40. Du kan också kliva på bussen vid Farsta Strand, där tunnelbanan slutar. Då går den kl 8.44. Kolla tiderna med SL! Vi åker med bussen till hållplat­sen Ågesta gård.

Info: Einar Eng­ström, 070-3­90 17 44, einar2010@ live.se. Ingen föranmälan, men vid dåligt väder blir utfykten inställd.


UPPTÄCK STORSTADENS FLADDERMÖSS VID ÅRSTAVIKEN

22 MAJ, MÅNDAG, KL 20–24

Följ med på addermusexkursion vid Årstaviken. Med hjälp av ultraljuds­ detektorer hoppas vi att få höra och kanske även se någon av Sveriges 19 arter som finns i Stockholm. Vi träffas strax efter solnedgången. Ta gärna med kaffe och varför inte en pannlampa!

Samling: Vid Årstalundens båtklubb, Vickergatan 33, 10 minu­ters gångväg från T­-banestation Skanstull.

Info & anmälan: Senast 15/5 till Christian Sommer, chrisommer@ hotmail.com. 070-­794 76 46.

Avgift: Medlem 40 kr, övriga 60 kr.


JUNI

NATURNATT I RÅGSVEDS FRIOMRÅDE

5 JUNI, MÅNDAG, KL 18–SÄNGDAGS

Rågsveds friområde på kvällen denna årstid är fantastiskt! Vi vandrar till en fin udde vid sjön Magelungen där vi bjuds på varm vegetarisk mat. Senare blir det naturguidning upp till en fin platå med bland annat gamla lindar. Mer detaljerat program kommer läggas ut på kretsarnas hemsidor. Ta gärna med varm tröja, sittunderlag och en termos med varm dryck. Även icke­medlemmar är välkomna.

Samling: Utanför Rågsveds T­-banestation.

Info & anmälan: senast 3/6 till Anders Tranberg anders.tranberg@ naturskyddsforeningen.se, 073­-724 63 07.


AUGUSTI

SLÅTTER PÅ EKUDDEN

13 AUGUSTI, SÖNDAG, KL. 10.00–CA 15.00

Vi slår ängarna vid Ekudden med lie. Efteråt räfsar vi och tar bort det slagna gräset. Ju fler vi blir, desto roligare har vi och desto större yta klarar vi av att sköta. Ta med klädsel efter vädret, heltäckande skor, fika och arbetslust. Kretsen har liar och räfsor att låna ut. Välkomna!

Samling: Flatens naturreservat, ängen på Ekudden vid Flatens norra strand, intill Listuddens gård. Ca 2 km söder om tunnelbanestation Skarpnäck.

Info: Lasse Lidgren, lasse.lidgren@pp.ephone.se, 070-278 08 16.


SEPTEMBER

SVAMPAR I FLEMINGSBERGSSKOGEN

17 SEPTEMBER, SÖNDAG, KL 9.25–15

I skogarna söder om Flemingsberg letar vi efter säsongens läckerheter. Tänk att fylla skafferi och stekpanna med vad skogen bjuder. Ta med rejäla kängor/stövlar, kläder efter vädret, matsäck, korg, renskniv och helst svampbestämningslitteratur. Rese­ info: Vi börjar vid Gladö kvarn och avslutar troligen vid Flemingsbergs pendeltågstation.

Samling: Busshållplats Hö­kärrsvägen. Buss 709 avgår från Huddinge station kl 9.10. Obs! SL:s tider är preliminära.

Info & anmälan: Senast 13/9 till Lasse Lidgren, lasse.lidgren@ pp.ephone.se, 070­-278 08 16.