Hur vi behandlar personuppgifter

Hur vi behandlar personuppgifter

Naturskyddsföreningen Söderort med organisationsnummer 802401-0947 är personuppgiftsansvarig när vi i samband med föreningens verksamheter behandlar personuppgifter.

För vissa uppgifter om medlemmar har vi ett gemensamt ansvar med vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen Söderort värnar om den personliga integriteten. Att hantera personuppgifter korrekt och säkert är en prioriterad fråga för oss. De som anförtror oss sina uppgifter ska vara trygga.

Vi följer Dataskyddsförordningen och de andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet.

Naturskyddsföreningen Söderort vill ha ett transparent förhållningssätt gentemot de registrerade personerna. Information till dem ska vara klar och tydlig.

Kontaktuppgifter till oss ska alltid ingå i den information vi lämnar till personer när vi registrerar dem.

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter får du kontakta Naturskyddsföreningen Söderort på mailadress: Soderort@naturskyddsforeningen.se.

Har du frågor som medlem om hur vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen, hanterar dina personuppgifter får du kontakta dess Medlems- och Givarservice på medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77.

Har du allmänna frågor om hur vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen, behandlar personuppgifter kan du kontakta dess verksamhetscontroller på dataskydd@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 00.

Mer information om hur Naturskyddsföreningen Söderort behandlar personuppgifter hittar du i Integritetspolicy för Naturskyddsföreningen Söderort