Om kretsen

Hej och välkommen till Söderorts Naturskyddsförening!

Söderorts Naturskyddsförening är en lokal avdelning, krets, av Naturskyddsföreningen. Föreningens geografiska verksamhetsområde är stadsdelarna Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör inom Stockholms stad.

Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen som bor i någon av de 4 stadsdelarna är automatiskt (och utan extra avgift) medlemmar i kretsen, såvida man inte själv valt att tillhöra någon annan krets.

I oktober 2015 hade Söderorts Naturskyddsförening 6076 medlemmar.

gronomraden

Vill du också bli medlem?

Det är våra medlemmar som gör att vi kan sätta press på politiker, lyfta fram ny forskning, påverka företag och skapa opinion. Det är helt enkelt våra medlemmar som tillsammans gör skillnaden. Tack för ditt stöd – du behövs!

Bli medlem

Söderortskretsen

Söderorts Naturskyddsförening arbetar för att kvarvarande naturområden i de södra förorterna ska bevaras och vårdas. Vi arbetar också för att den biologiska mångfalden i Stockholm ska öka och att Stockholm ska kretsloppsanpassas och bli ett uthålligt samhälle som inte tär på ändliga resurser eller förorenar mark, vatten och luft.

Vi vill samla människor i alla åldrar som är intresserade av natur och miljö och erbjuda inspirerande och lärorika programpunkter som vi har både i seminarier/visningar och ute i naturen.

Vi bevakar kommunens planer, kontaktar politiker, skickar skrivelser och försöker påverka de beslut i Stockholms centrala organ och de fyra berörda stadsdelsnämnderna som finns i föreningens intresseområde.

Vi hävdar/sköter ”vår egen” äng i sydligaste Stockholm, Ekudden, vår, sommar och höst, då vi städar, slår gräs och eldar ris. På så sätt bidrar vi praktiskt till vården av Stockholmsnaturen.

Natursnokarna i Söderort” ordnar aktiviteter för barn i åldrarna 6 till 13 år. Natursnokarna gör utflykter, har bäversafari, paddlar kanot, lyssnar på ugglor och annat spännande ungefär en gång i månaden.

Våra arbetsgrupper arbetar med speciella frågor som stadsnära skogar, ängsskötsel m.m.

Tillsammans med Stockholms Naturskyddsförening ger Söderorts Naturskyddsförening två gånger om året ut tidningen Stockholms Natur. Den distribueras till alla medlemmar och innehåller föreningarnas programpunkter mm. Båda föreningarnas evenemang är öppna för alla medlemmar.

Föreningen håller årsmöte i mars månad och utser då styrelse och funktionärer. I samband med årsmötet brukar en intressant föreläsare bjudas in.

Du är välkommen att delta i vårt arbete! Kontakta någon i styrelsen om du vill vara med!

 

Plusgiro 36 72 73 – 0

Föreningsdokument

Verksamhetsåret 2012

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012

Vberättelse_12

Verksamhetsplan för 2013

Verksamhetsplan_2013

Årsmötesprotokoll för 2013 års årsmöte

Årsmötesprotokoll 2013

Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberttelse_2013

Verksamhetsplan för 2014

Verksamhetsplan_2014

Årsmötesprotokoll för 2014 års årsmöte

Årsmötesprotokoll 2014

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan 2015

Årsmötesprotokoll för 2015 års årsmöte

 Årsmötesprotokoll 2015