Arbetsgrupper

Inom de två kretsar som finns i Stockholms stad, Stockholmskretsen och Söderortskretsen så finns det oberoende arbetsgrupper som har olika fokus. Här kommer en presentation av dessa.

Antiscampigruppen

Aktionsgruppen mot jätteräkor arbetar med att uppmärksamma problematiken kring produktionen av tropiska jätteräkor. Genom kontakt med grossister, affärer och restauranger som säljer tropiska jätteräkor försöker vi få fler att sluta denna handel. Några ekologiska alternativ finns inte, trots att flera kedjor säger sig göra vad de kan för att få så miljövänliga alternativ som möjligt. Vi ordnar seminarier, debatter och har kontakt med andra nationella och internationella grupper. Om du vill vara med i gruppen, anmäl ditt intresse till Gudrun Hubendick, gudrunhubendick@hotmail.com.

Energigruppen

Den bästa kWh är den som inte används, det vill säga det gäller att spara! Den kWh som vi trots allt använder ska helst vara förnybar. Det är dessa två aspekter vi i energigruppen utgår ifrån. Gruppens medlemmar har olika bakgrund. Några har arbetat med energifrågor i sitt dagliga arbete – andra är miljöengagerade amatörer. Vi lär oss av varandra och försöker påverka enskilda konsumenter och samhället i stort. Kontaktperson: Bertil Nyman, bertil-nyman@telia.com.

Kemikaliegruppen

Vi i kemikaliegruppen är intresserade av de kemikalier som finns i vår omgivning. Vi arbetar med att nå ut med information och kunskap om kemikalier, hur vi kan hantera dessa i vår vardag och hur vi ska minska användningen av farliga kemikalier. Dessa finns i våra hem, elektronik,
leksaker, förpackningar, hudvård, ja helt enkelt överallt. Kemikalierna påverkar miljön, djuren och oss människor. Vi anordnar seminarier, kemikalievandringar och studiecirklar för allmänheten. Hör av dig till kemikaliegruppens kontaktperson: Anky Enskog, kemikaliegruppen@gmail.com

Grönområdesgruppen

Stockholm växer, vilket genererar planer på nya bostäder och vägar. Ofta inkräktar detta på grönområden. Även en till synes ointressant gräsplätt kan vara av stort lokalt rekreationsvärde eller en viktig spridningsväg för växter och djur. Därför söker vi nu dig som är intresserad av att på ideell basis arbeta med grönstrukturfrågor i relation till bostads- och vägbyggen m.m. Kontaktperson: Anders Tranberg, anders.tranberg@ comhem.se

Handla Miljövänligtgruppen

Handla Miljövänligtgruppen arbetar med frågor som rör hållbar konsumtion och konsumentmakt. Vi arrangerar möten, filmkvällar, studiecirklar, klädbytardagar, gör butiks- och restaurangundersökningar och mycket annat. Vårt arbete ger ofta konkreta resultat, bland annat har vi bidragit till att en av Stockholms största Ica Maxi-butiker slutat sälja jätteräkor. Under klädbytardagarna de två senaste åren har över tusen besökare passat på att uppdatera sin garderob miljösmart. Vi behöver både dig som vill vara aktiv och dig som vill hjälpa till någon enstaka gång. Inga förkunskaper behövs. Kontakta: Jasmin Lundqvist, jasmin.lndqvst@gmail.com

Ängsgruppen
Ängsgruppen leder Söderortskretsens skötsel av Ekudden vid sjön Flaten i Flatenreservatet i södra Stockholm. Vi har genom ett brukaravtal med Stockholms stad åtagit oss att sköta det 4,4 ha stora området och där återskapa ett ängslandskap med stort inslag av såväl äldre som yngre ekar. I den årliga skötseln ingår bl.a. lövräfsning, slåtter, slyröjning och städning. Vi följer också floran och faunan genom inventeringar. Vill du vara med? Välkommen till höststädning 11 november kl. 10.00 och de andra aktiviteterna på Ekudden. Se soderort.naturskyddsforeningen.se Kontakt: Birgitta Råstander, 08-94 13 89, birgitta.rastander@hotmail.com.

Vattengruppen
Vill du vara med och arbeta för renare vatten i Stockholm? Vårt vatten tampas med många olika problem som överfiske, läkemedelsrester och algblomning. Hjälp oss att bidra till en bättre vattenmiljö! Är du intresserad av vatten i din närmiljö, vill hjälpa till och driva kampanjer, utbyta kunskap och inspirera varandra i vattengruppen? Du behöver ingen förkunskap för att gå med i vår lokala arbetsgrupp för vatten. Du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig. Det kostar inget att gå med. Intresserad? Kontaktperson: Emelie Lerge emelie.lerge@gmail.com

Klimatgruppen, Cykelgruppen och Exkursionsinriktad Skogsgrupp ligger numera under Stockholms länsförbund.

Vill du engagera dig i någon av dessa arbetsgrupper ta kontakt med: Klimatgruppen: Lisa Häggstam, lisahaggstam@gmail. com eller Angela Arokianathan, anarokia@gmail.com Klimatgruppen arbetar för att skapa en större medvetenhet och förståelse för klimatproblematiken hos allmänheten i Stockholms län, men även att se möjligheter istället för problem! Gruppen kommer att anordna aktiviteter under hösten, följ oss gärna på Facebook – Klimatgruppen i Stockholm.

Cykelgruppen: Cecilé Everett, cecile.everett@gmail.com. Skogsgruppen: Sandra Olofsson, sjulsmark13@gmail.com

Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm

Stockholms Naturskyddsförening arbetar tillsammans med ett 20-tal organisationer i Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm. Förbifarten går fortfarande att stoppa. Vi vet inte vad som händer efter valet i september. Vill du engagera dig tillsammans med oss? Kontaktperson: Beatrice Sundberg, beatrice.sund- berg@naturskyddsforeningen.se

Läs mer på: www.stoppaforbifarten.nu