Vägbeskrivning

Hur hittar man till Ekudden?

Från Skarpnäcks T-banestation:

Till Ekudden promenerar man. Det finns två alternativ:

En lämplig utgångspunkt för promenaden är Skarpnäcks tunnelbanestation. Den har bara en utgång och man kommer upp på Skarpnäcks Allé. Följ Skarpnäcks Allé åt vänster ett kvarter till Pilotgatan (= första ljusreglerade korsningen).

Här kan du välja mellan två alternativa vägar.
Alternativ ett är att följa vår naturstig, Ekuddenstigen, som leder till Ekudden. Längs naturstigen berättar nio skyltar om den natur och kultur Du kan se. (Länk till ”Ekuddsstigen”, en naturstig)

Alternativ två: Följ Pilotgatan åt höger tills gatan slutar vid valvet (= två kvarter).
Vik av åt vänster på gångvägen som går alldeles framför hyreshusen.

Vid hyreshusens slut följ den asfalterade gångväg till höger som leder över gångbron över Tyresövägen.

Vid koloniträdgårdsområdets början fortsätt rakt fram på Affärsvägen. Fortsätt att följa Affärsvägen när denna efter ett kvarter böjer åt höger.

Cirka 100 meter efter Affärsvägens böj korsar Föreningsvägen. Följ denna gata åt vänster tills den slutar. Fortsätt på gångstigen mellan dansbanan och föreningsgården tills denna slutar vid en bilväg (= grusväg).

Följ bilvägen åt höger genom lövskogen till grinden till Listuddens gård (= cirka 500 meter).

Runt Listuddens gård finns ett staket. Omedelbart utanför detta staket går en gångstig åt vänster. Stigen spärras partiellt av en bom. Följ denna gångstig cirka 100 meter.

När stigen delar sig fortsätt följa den stig som går längs med staketet.

Vid staketets slut står en öppen järngrind och en anslagstavla. Här börjar Söderortskretsens skötselområde.

Fortsätt knappt 100 meter tills lövskogen förbyts i en ekbacke och slåtterängar. Du är framme!