Ekuddens naturstig

Framtagen som ett examensarbete vid Stockholms universitet av Maria Reihnoldson.

Sedan 1997 finns en naturstig med skyltar som beskriver landskapet med förändringar från istid till idag. Texter och bilder beskriver naturen längs vägen, och berättar om de processer som gett landskapet dess utseende. På de flesta skyltarna finns dessutom en speciell ruta med fakta om det som kan vara av intresse för dig som går på lågstadiet eller yngre. Titta efter ugglan! Stigen är lättgången och visas på kartan nedan. Idag sträcker sig stigen från punkterna 5 t.o.m 11. Framme vid Ekudden beskriver skyltarna Ekuddens brukningshistoria från 1700-talet till början på 1900.