Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med de som är invalda i styrelsen, sitter i valberedelsen eller de personer som arbetar i de arbetsgrupper som tillhör kretsen så finner du kontaktuppgifterna till alla dessa nedan.

 

Styrelsen 2018

Ordförande

Staffan Willén
E-post: staffan.willen@gmail.com

Ordföranden Gofi Aldstam som förtjänstfullt har lett styrelsearbetet under 2018 har av personliga skäl varit tvungen att överlämna ordförandeklubban till vice ordförande Staffan Willén per årsskiftet 2018/2019

Kassör

Elsa Lindahl
E-post: elsa.k.lindahl@gmail.com

Jag är utbildad miljövetare på Mitthögskolan i Östersund. Efter tiden i Östersund har jag lärt mig att älska fjällen. Är ofta där och vandrar, särskilt på hösten. I kretsen är jag aktiv i Ängsgruppen som sköter om Ekudden. Något jag är mycket intresserad av är avfallsfrågor. Vi borde fokusera på att minska mängden istället för att bara fokusera på att sortera, vilket jag tycker är en fråga som inte alls lyfts upp i samhällsdebatten.

Sekreterare

Lasse Lidgren
E-post: lasse.lidgren@pp.ephone.se

Håller koll på kretsens pengar, är med och sköter vår kretsäng Ekudden. Naturintresserad i allmänhet och svamp i synnerhet.

Ledamot

Alice Knutas

Revisorer och valberedning 2018

Revisor

Patrick Bertram
E-post: patrick.bertram@berlin.de

Revisor

Desiree Johansson
E-post: desiree.json@gmail.com

Revisorsuppleant

Thord Håkansson
E-post: dagny.thord@gmail.com

Revisorsuppleant

Ann-Marie Edberg

Valberedare

Valberedning saknas för innevarande år