Större vattensalamandrar på Skogskyrkogården

När? 3 JUNI, TISDAG, KL. 18.00 Vad? Bland näckrosor i Spegeldammen får vi se större vattensalamander, den enda förekomsten i södra Stockholm. Skogskyrkogården är utsedd som världsarv och här finns gammelskog med flera trädarter, rödlistade trädsvampar, många fåglar och däggdjur. Våra guider är Mats Lindqvist från kyrkogårdsförvaltningen och Nicklas Edell, trädexpert och kunnig om kyrkogårdens växter. När sällsynta svampar sätter sig på skyddsvärda träd, innebär […]

Läs mer